“Drambliukas Džiunglėse” By Deimantė Runaitė 6A. Teacher – Lina Meškauskienė.

image_printPrint This 🙂

Drambliukas džiunglėse

Buvo naktis. Aš jau miegojau…

Miegodama sapnavau labai keistą sapną, kaip sodyboje įkritau į šulinį ir atsidūriau džiunglėse. Buvau labai išsigandusi ir ištroškusi, tad nuėjau prie upelio ir pamačiau savo atspindį. Aš buvau drambliukas! Pašokęs iš išgąsčio nusprendžiau bėgti gilyn į džiungles.

Ant takelio sėdėjo maža skruzdėlytė. Ji sušuko:

-Stok!

Aš sustojau, apsidairiau ir nesupratau, kas kalba? Tada pamačiau taškelio dydžio skruzdėlytę, supratau, kad ji man kažką sako, tad įsiklausiau:

– Drambly, tu storas, žiūrėk, kur eini!

Mažoji skruzdelytė tauškėjo toliau:

-O kur tu eini, drambly?

-Niekur. Sprendžiu galvosūkį, kaip grįžti namo ir atvirsti žmogumi, – tariau.

-Gal galiu tą galvosūkį, ar kaip jį ten, spręsti kartu? – paklausė ji.

-Aišku, gali, bet bijau tave užminti, – nuogąstavau.

-Tu tyčiojiesi? Tu ne draugiškas dramblys, o nemandagus paršelis! – įsižeidė rudoji.

-Na, atsiprašau už tokį pasakymą, bet jeigu dar nori keliauti, tai žygiuojame, – tariau.

-Žinoma, noriu, eime! – sušuko skruzdėlytė.

Ir tada aš, drambliukas, ir skruzdėlytė iškeliąvome ieškoti pabėgimo iš džiunglių ir laukti stebuklo…

Stebukas įvyko, mane pažadino mamos kepamų blynų kvapas… Tačiau šį sapną prisiminsiu ilgai ir visiems apie jį būtinai papasokosiu…

What do you think? Leave a reply:)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.