Example of Essay Writing for Learners of Lithuanian Language. Rašto darbo pavyzdys: “Kodėl žmogui svarbu turėti namus?” Autorė – Liepa Čelkytė 5b (Mokytoja A. Šalkauskaitė)

image_printPrint This 🙂

Kodėl žmogui svarbu turėti namus?

Namai – didžiausia vertybė. Juose telpa vaikystė, mamos ir tėčio meilė bei šiluma. Namai – tai vieta, kur kiekvienam gera ir jauku. Liūdna, bet daug žmonių netenka namų dėl karo…

Vieną kartą gimė žmogutis, vardu Jonas. Jis gyveno Skemų kaime. Berniukas džiaugėsi kiekviena nerūpestinga diena. Kieme žaisdavo gaudynių su žąsimis ir vištomis, laipiodavo po medžius, nuoširdžiai padėdavo mamai kepti duoną ir cinamoninius sausainius. Žiemą dažnai užsibūdavo lauke per ilgai, tad grįždavo namo sušalęs kaip varveklis. Tada mama sodindavo Jonuką prie krosnies ir duodavo gerti karšto pieno su medumi. Jonui būdavo šilta, gera ir jauku.

Vieną dieną toli laukuose Jonukas pamatė didžiulį tanką:

– Kodėl mama pradėjo klykti? Kodėl tėtis toks išsigandęs? – pradėjo klausinėti Jonas. Tolumoje girdėjosi ir kitų žmonių riksmai:

– Karas! Karas! – šaukė aplinkui visi žmonės. Jonas nebesuprato, kas vyksta. Matė tėvų išblyškusius veidus ir baimę jų akyse. Tik pajautė, kaip jį mama suvyniojo į antklodę ir įdėjo į didelę dėžę. Mama ir tėtis spėjo pasakyti tokius žodžius:

– Jonai, nepamiršk mūsų, kad ir kas atsitiktų. Tėvai dar spėjo pabučiuoti Joną ir padavė jį svetimam vyrui su vežimu. Ilgai dardėjo kaimo keliais ir keleliais, kol vežimas pasiekė slaptą miško trobelę. Taip Jonuką ir dar dešimt vaikų priglaudė vieniša močiutė ir saugojo nuo karo baisybių. Berniukui lyg ir nieko netrūko: buvo ir maisto, ir žaidimų, ir močiutė vis priglausdavo, apkabindavo. Tik Jonukui vis tiek širdelę skaudėdavo. Namų ilgesys buvo toks didelis, kad atsibudęs naktį tyliai verkdavo. Jonuko galvoje vis sukosi prisiminimai apie tėvus, namus, sapnuodavo netgi vištas.

Praėjo daug metų kol išaušo stebuklingas rytas. Močiutė pakvietė visus vaikus šokti į vežimą ir keliauti namo. Kelias buvo toks ilgas, bet pagaliau pamatė savo seną namą. Įėjęs į vidų net apsiašarojo:

– Čia mano namai! Mama! Tėti! Kur jūs? – pradėjo šaukti Jonukas. Iš virtuvės kvepianti duona atbėgo mama ir puolė Jonui į glėbį. Tada Jonas su mama išbėgo į laukus pas tėtį. Džiaugsmui nebuvo ribų.

Namai – tai tvirtovė, kurioje tiesiog gera būti. Tai ta vieta, kur tu kam nors priklausai, jautiesi reikalingas. Tokioje vietoje širdis dainuoja.

One thought on “Example of Essay Writing for Learners of Lithuanian Language. Rašto darbo pavyzdys: “Kodėl žmogui svarbu turėti namus?” Autorė – Liepa Čelkytė 5b (Mokytoja A. Šalkauskaitė)

  1. Nuostabus rašinys. Labai sujaudino, kad jauni žmonės turi tokį stiprų tautiškumo jausmą ir gerbia mūsų šalies didvyrišką praeitį.

What do you think? Leave a reply:)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.